بایگانی برچسب ها:6 تمرین ماساژ سر

ماساژماساژ صورت

۶ تمرین برای ماساژ دادن سر

ماساژ سر ماساژ سر ،به دلیل موقعیت و جایگاه سر، بیشتر ما به ندرت سر را لمس می‌کنیم؛ بنابراین کمتر متوجه خستگی عضلات ناحیه سر خود می شویم. این امر باعث ایجاد ناهنجاری در سیکل گردش خون می شود که...