بایگانی برچسب ها:.فیزیکالتراپ ها

ماساژ

تاریخچه ماساژ

تاریخچه ماساژ از زمانهای بسیار کهن، بشر برای درمان دردها و ناتوانی های خود از روشهای مختلف استفاده می کرده است. با ورود بشر به عصرزندگی گروهی و اجتماعی، انسان ها متوجه درمان دردها و ناهنجاری های هم نوع خود...