بایگانی برچسب ها:آرام کردن کودک

ماساژ پشت بدن کودک
ماساژماساژ کودک

ماساژ پشت کودک

برای ماساژ پشت کودک، کودک خود را در حالی که پاهایش به سمت شماست روی شکم بخوابانید. اگر کودک به خوابیدن به پشت یا پهلو عادت دارد، ممکن است قرار گرفتن بر روی شکم را دوست نداشته باشد. اما با...