بایگانی برچسب ها:آتش

ماساژ

انرژی “چی” و عناصر پنج گانه بدن

انرژی "چی" و عناصر پنج گانه بدن انرژی "چی" مردم چین باستان معتقد بودند که بدن انسان علاوه بر گوشت و پوست و استخوان دارای کالبدی انرژی که است و انرژی در کانال هایی به نام "مردین"  جریان دارد. همانطور...