بایگانی برچسب ها:آب

ماساژ

انرژی “چی” و عناصر پنج گانه بدن

انرژی "چی" و عناصر پنج گانه بدن انرژی "چی" مردم چین باستان معتقد بودند که بدن انسان علاوه بر گوشت و پوست و استخوان دارای کالبدی انرژی که است و انرژی در کانال هایی به نام "مردین"  جریان دارد. همانطور...

چگونه-آب-را-برای-نوشیدن-تصفیه-کنیم
ماساژماساژ درمانی

نوشیدن آب و تنفس عمیق،در فرایند ماساژ درمانی

چرا نوشیدن آب و تنفس عمیق،در فرایند ماساژ درمانی موثر است میدانیم که برای زنده ماندن به آب و اکسیژن نیاز داریم.بیش از چند روز نمیتوان بدون آب و بیش از چند دقیقه بدون هوا زندگی کرد. سلولهای بدن به...