class="rtl post-template-default single single-post postid-4677 single-format-standard ruby-body is-holder is-navbar-sticky is-site-fullwidth is-smart-sticky is-fw-topbar is-sidebar-style-1 is-breadcrumb is-tooltips is-back-top is-block-header-style-1 is-cat-style-1 is-btn-style-2 is-entry-image-popup" itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" data-slider_autoplay="1" data-slider_play_speed="5550" >
ماساژماساژ صورت

۱۱ تمرین برای ماساژ صورت

۱۱ تمرین برای ماساژ صورت

توجه: قبل از انجام این تمرین دستها و صورت را با آب و صابون بشویید و صورت را به مقدار بسیار کم به کرم های گیاهی آغشته کنید.

تمرین ۱

۱۱ تمرین ماساژ صورت ، در بالای سر ماساژ گیرنده بایستید و از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد. انگشتان شست را روی انتهای بالایی تیغه بینی قرار داده و در حالی که چهار انگشت دیگرتان در کنار سر و بالای گوش ماساژ گیرنده قرار دارد، آنها را به آرامی به سمت بیرونی پیشانی حرکت دهید.
پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید.
فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۲

دربالای سر ماساژ گیرنده بایستید واز او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد. انگشتان شست و اشاره را روی انتهای داخلی ابروی وی قرار داده و آن ناحیه را گرفته و به آرامی به سمت بیرون حرکت ماساژ دهید.
پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد
این تمرین را سه بار انجام دهید.

پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید.

فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود

تمرین ۳

در بالای سر ماساژ گیرنده به ایستید و از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد.  انگشتان در کنار سر و بالای گوش ماساژ گیرنده قرار دارد، و به حالت دورانی آرام ماساژ دهید.
پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید.

فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود و نیز باعث آرامش در ماساژ گیرنده میشود.

تمرین ۴

در بالای سر ماساژ گیرنده به ایستید و از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد.  انگشتان شست را زیر چشمانتان قرار داده و در حالی که چهار انگشت دیگرتان در کنار سر ماساژ گیرنده قرار دارد، آنها را به آرامی به سمت بیرون گونه حرکت دهید.
پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه برسانید.

فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و خون رسانی به پوست و عضلات صورت و نیز مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۵

درد بالای سر ماساژ گیرنده به ایستید و از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد. شکل انگشتان شست را روی قسمت داخلی چشم ها قرار داده و در حالی که چهار انگشت دیگرتان در کنار سر و بالای گوش ماساژ گیرنده قرار دارد و با کف دست بر روی سر فشار وارد می شود آنها را به آرامی به سمت بیرون چشم حرکت دهید.

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید.

فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات ناحیه چشم و مانع از ایجاد چین و چروک در اطراف چشم و ابروها می‌شود.

تمرین ۶

مطابق تمرین ۴ این تمرین را نیز انجام دهید با این تفاوت که انگشتان شست نسبت به تمرین ۴ باید پایین‌تر از خود چشم باشند و حرکت با کل سطح انگشت انجام شود.

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید.
فواید: تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۷

حرکت مطابق تمرین ۶ انجام شود با این تفاوت که انگشت شست علاوه بر حرکت به سمت خارج، به سمت پایین نیز حرکت می کند.
پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید

فواید: این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۸

در بالای سر ماساژ گیرنده بایستید و از او بخواهید در آرامش کامل چشمان خود را ببندد.  انگشتان را روی گونه قرار داده و در حالی که کف دستتان در کنار سر و بالای گوش ماساژ گیرنده قرار دارد، به آرامی حرکت دورانی انجام دهید.

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید

فواید:این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۹

در بالای سر ماساژ گیرنده به ایستید پس از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندد. انگشتان شست را زیر بینی قرار داده و در حالی که چهار انگشت دیگرتان در کنار گردن و زیر گوش ماساژ گیرنده قرار دارد، آنها را به آرامی به سمت بیرون صورت حرکت دهید.

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید
فواید:این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۱۰

در بالای سر ماساژ گیرنده به ایستید و از او بخواهید که در آرامش کامل چشمان خود را ببندند. انگشتان شست را زیر دهم قرار داده و در حالیکه چهار انگشت دیگر توان در کنار گردن و زیر گوش ماساژ گیرنده قرار دارد، آنها را به آرامی به سمت بیرون حرکت دهید.

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید
فواید:این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود.

تمرین ۱۱

انگشتان شست را روی بخش قدامی گردن قرار داده و در حالی که چهار انگشت دیگر تان در بخش خلفی گردن ماساژ گیرنده قرار دارد، آنها را به آرامی به سمت بالا و چانه حرکت دهید

پس از ۷ ثانیه دست را از صورت بردارید و بگذارید که پوست صورت به حالت اول برگردد.
این تمرین را ۳ بار انجام دهید.
پس از گذشت یک هفته زمان را به پانزده ثانیه افزایش دهید

فواید:این تمرین موجب تقویت عصب ها و عضلات صورت و مانع از ایجاد چین و چروک در صورت میشود

میلاد اعتمادیفر

دیدگاهتان را بنویسید