Sleepy-man-on-work

کاهش کارایی و عدم تمرکز به علت کم خوابی

هنگامی که افراد وضعیت خود را درجه بندی می‌کردند، آنها معتقد بودند که عملکرد آنها چند روز کاهش یافته و سپس سقوط کرده‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید