بایگانی برچسب ها:اشک چشم ها

ماساژ

ماساژ چشم ها و انرژی “چی”

چشم ها چشم ها دریچه روح هستند. در مکتب مردم چین، چشم ها به عنوان انرژی یانگ در نظر گرفته می شود که تمام جریان چی را در بدن راهنمایی می‌کنند. چشم ها می توانند تا حد زیادی روی شخصیت...