بایگانی برچسب ها:آموزش ماساژ کف پا

رفلکسولوژیماساژ

آموزش ماساژ کف پا (رفلکسولوژی)

آموزش ماساژ کف پا (رفلکسولوژی) آموزش ماساژ کف پا  نقاط مخصوص اندام های بدن در کف، رو و اطراف پاشنه پراکنده هستند.ماساژ این نقاط بایستی با دقت انجام شود تا نقطه مورد نظر کاملا پوشش داده شود.در مرحله اول تماس...