ماساژ

ماساژ به عنوان یک کیفیت درمانی در همه تاریخ هم به منزله یک نوع آرام سازی و هم به عنوان یک درمان برای افزایش زیبایی شخصی مورد استفاده قرار گرفته و در عهد باستان نیز شایع بوده است.

ماساژ

ماساژ درمانی به قلب و گردش خون کمک می‌کند

چگونه ماساژ درمانی،قلب بیمار و جریان خون را تقویت می کند هر فرد باید در مورد قلب،خودآگاهی بیشتری داشته باشد و نحوه ماساژ مراکز حساس واکنشی آن را برای حفظ عملکرد کامل قلب بداند.تمامی فرایندهای زندگی شامل تغییرات دوره ای...

ماساژ

تحریک غدد فوق کلیوی و غدد جنسی (قسمت سوم)

غدد فوق کلیوی غده های بدن شما در سراسر عمر(از گهواره تاگور) بدن را کنترل می کنند. غدد فوق کلیوی،انرژی درونی شما را که باعث فعالیت بدن می‌شود،افزایش می‌دهد.این غدد،مرکب از دو جسم کوچک مثلثی شکل هستند که در بالا...

ماساژ

تحریک غدد تیموس و لوزالمعده (قسمت دوم)

تحریک غدد داخلی قسمت دوم غده تیموس غده تیموس به رنگ خاکستری مایل به صورتی،یک عضو دولپه ای است که در قسمت فوقانی و پشت استخوان سینه قرار گرفته است،نمودار 7 را ملاحظه کنید.تاکنون تصور نادرستی درباره نقش غده تیموس...

ماساژ

تحریک غدد مترشحه داخلی (قسمت اول)

چگونه کانون های بازتابی غدد مترشحه داخلی را تحریک کنیم غده های مترشحه،مجرایی ندارند و در نتیجه،هورمون های خود را مستقیماً به داخل جریان خون ترشح می‌کنند.به تصویر زیر نگاه کنید،مهمترین غدد مترشحه را که در نقاط مختلف بدن قرار...

ماساژ

چگونه به چشمان خود ورزش بدهیم

 ورزش های چشم چندین نوع ورزش برای تقویت چشم وجود دارد که بسیار مفیدند. قسمت اول: در جایی که می توانید یک علامت دایره ای شکل روی دیوار،مستقیما رو به روی چشم های تان بگذارید،بنشینید.در این حال،شما نیاز به یک...

ماساژ

درمان ناشنوایی

 مراکز بازتابی که باعث بهبود شنوایی می شود. ظاهراً عملی به نظر نمی رسد که فشار چند مرکز بازتابی،شخصی که سال ها قادر به شنیدن نیست،بتواند ناگهان قدرت شنوایی خود را به دست آورد.برای چنین افرادی،این موضوع حقیقتاً شبیه به...

ماساژ

اهمیت کانون های حساس روی زبان

چگونه از فشار دادن کانون های حساس واکنشی روی زبان استفاده کنیم در اکثر مباحث مربوط به ماساژ درمانی بدن، دهان و زبان، به حد کافی مورد توجه قرار  نگرفته اند. به اهمیت این عضو، هنگام مطالعه  بیندیشید و استفاده...

1 2 3
برگه 2 از 3